Social Head

     
977 245 380 / 667 578 553
Salut Holos Tarragona

Kinesiologia: Què és? Perquè serveix? (cat)

És una escola de Kinesiologia basada en les evidències dels seus resultats, en el camp de la salut i el benestar. Està avalada per la trajectòria professional de Holos: Salut Integra. (www.salutholos.com.) Centre de salut que es va iniciar el 1979 i que utilitza la kinesiologia per identificar i equilibrar disfuncions de la salut des de 1992.

La formació té el seu fonament en les bases de kinesiologia de John Thie amb el TFH. I de la Fisiologia Aplicada. Els mòduls de comunicació estan inspirats en Three in One Concepts i en la Programació Neurolingüista (PNL). Els cursos intermedis i superiors són d'Hugo Tobar, Neuroenergetic Kinesiology, que fa una aportació magnífica al món de la salut i de la kinesiologia, amb el seu mètode de formats i hologràfic. Actualment bona part d'aquesta formació s'està realitzant a EUA. Irlanda, Anglaterra, Holanda, Bèlgica, Àustria, Alemanya, Suïssa, Austràlia, i Espanya. www.icnek.com.